O FIRMIE

stronka
Firma EKOZUB Sp. z o.o. powstała w 2011 roku. Swoją działalność prowadzimy w branży energetycznej oraz w wielu gałęziach przemysłu. Głównymi odbiorcami naszych usług są elektrownie, elektrociepłownie oraz zakłady przemysłowe.

Specjalizujemy się w budowie systemów czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz wymienników ciepła od strony spalin. Za pomocą technologii fali uderzeniowej rozwiązujemy problemy eksploatacyjne związane z zawieszaniem się paliwa stałego, w układach odprowadzenia żużla i popiołów. Nasze instalacje przynoszą klientom konkretne efekty ekonomiczne, co wpływa na zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zwiększenie dyspozycyjności urządzeń.

WIĘCEJ

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego firmy EKOZUB Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Firma EKOZUB Sp. z o.o. otrzymała zlecenie na czyszczenie czterech kotłów płomieniówkowych KRM – 5,0 w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym K. Winowicz. Zabudowano na każdym kotle jeden generator fali uderzeniowej z rozdziałem fali na dwie strugi oraz jeden generator bez rozdziału fali. Łącznie na każdy kocioł przypadają dwa generatory, sumarycznie jest ich…

Read more

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała instalację systemu czyszczenia w ciepłowni w Suchedniowie na kotle WLm-2,5. Zabudowano jeden generator GFU-24/8 wraz z rozdziałem fali na dwie strugi trójnikiem Y, który czyści pęczek konwekcyjny w kotle. Zalety zastosowania instalacji czyszczenia: · oszczędności węgla rzędu 3-5%, · zwiększenie sprawności kotła, ·…

Read more

Firma EKOZUB Sp. z o.o. zabudowała instalację systemu czyszczenia na powierzchniach grzewczych kotła parowego OR-5 w Chełmie. Składa się ona z trzech generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Zabudowa instalacji dotyczy czyszczenia podgrzewacza wody zabudowanego pomiędzy walczakami oraz podgrzewacza wody w drugim ciągu oraz czyszczenie dodatkowego wymiennika spaliny – powietrze…

Read more

NASZE ROZWIĄZANIA W BRANŻACH

ZBIORNIKI I BUNKRY
Instalacje eliminacji zawieszania się materiałów w bunkrach i zasobnikach różnego rodzaju materiałów sypkich.
WIĘCEJ
ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO
Systemy czyszczenia kotłów z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych.
WIĘCEJ
HUTNICTWO
Instalacje czyszczenia kotłów, wymienników oraz wspomagające proces produkcji dla przemysłu hutniczego.
WIĘCEJ
OGRODNICTWO
Systemy czyszczenia kotłów płomieniówkowych dla przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.
WIĘCEJ
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
Systemy czyszczenia różnego typu kotłów i wymienników stosowanych w przemyśle chemicznym z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.
WIĘCEJ
SPALARNIE ODPADÓW
Instalacje czyszczenia różnego typu wymienników w spalarniach odpadów komunalnych, medycznych oraz instalacjach spalania odpadów poprodukcyjnych.
WIĘCEJ

TECHNOLOGIE