Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Zuber
tel. kom. + 48 692 495 329
email: zuber@ekozub.pl

Prokurent

mgr Anita Zuber
tel. kom. + 48 502 340 488
email: anitazuber@ekozub.pl

Prokurent

mgr inż. Malwina Świątek
tel. kom. + 48 515 271 883
email: malwinaswiatek@ekozub.pl

Dyrektor ds. technicznych

mgr inż. Artur Buchcik
tel. kom. + 48 502 230 753
email: buchcik@ekozub.pl

Koordynator ds. technicznych

mgr inż. Sebastian Świątek
tel. kom. + 48 698 324 662
email: swiatek@ekozub.pl