Generator fali uderzeniowej GFU-24/14

Generator fal uderzeniowych GFU-24/14

Generator GFU przeznaczony jest do gromadzenia energii sprężonego powietrza z późniejszym szybkim jego wyrzutem dla wykonania operacji technologicznych, takich jak:

 • czyszczenie zasobników i bunkrów, kotłów, wymienników ciepła, osłon, rurociągów, systemów wentylacyjnych, czyszczenia rurociągów i innych urządzeń.

Urządzenie służy do:

 • czyszczenia przegrzewaczy pary i powierzchni konwekcyjnych kotłów o różnych konstrukcjach od substancji sypkich i smolistych,
 • eliminacji zawieszania się materiałów sypkich na ściankach bunkrów
  i zasobników o różnych konstrukcjach,
 • eliminacji problemów oklejania ścian zbiornika w Instalacji Odsiarczania Spalin
  w metodzie półsuchej,
 • czyszczenia rurociągów o średnicy powyżej 100 mm i kondensatorów turbin (wymienników ciepła) ze złogów i osadów ilastych, parafinowych i szlamowych,
 • czyszczenia kanałów i systemów wentylacyjnych z nagromadzonych pyłów,
  w tym pyłów zagrażających pożarem,
 • zintensyfikowania procesu przesypu i transportowania materiałów sypkich i lepkich.

 

Cechami wyróżniającymi system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań jest:
  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie jako medium powietrza bądź innego gazu obojętnego,
  • instalacja nie wymaga dużych zbiorników buforowych,
  • brak mechanicznych uszkodzeń części ciśnieniowej,
  • brak uszkodzeń obmurza,
  • możliwość zabudowy generatorów bez dodatkowej konstrukcji i podestów,
  • niskie koszty eksploatacyjne,
  • możliwość kierunkowania fali uderzeniowej we współprądzie oraz przeciwprądzie do strumienia przepływu zabrudzonych gazów,
  • wysoka skuteczność czyszczenia,
  • gwarancja skuteczności czyszczenia powierzchni,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
  • stosowane ciśnienie w zakresie od 9,5 bar do 14 bar,
  • możliwość dotrzymania norm hałasu,
  • możliwość montażu instalacji w obszarze działania wysokiej temperatury,
  • praca w najcięższych warunkach nie stanowi problemu, to znaczy: wysokie zapylenie, wysoka temperatura, praca z narażeniem na warunki atmosferyczne, praca generatora zanurzonego
   w pełni w wodzie,
  • widoczne efekty ekonomiczne- podwyższenie sprawności wymienników od 2 do 5% w skali roku,
  • wydłużenie pracy kotłów, wymienników oraz instalacji z zamontowanym systemem czyszczenia,
  • innowacyjna możliwość zabudowy generatora GFU 24/14 od strony wlotu spalin z paleniska.

 

Generator fal uderzeniowych GFU-24/14 podlega odbiorom Urzędu Dozoru Technicznego na etapie produkcji, a Użytkownik otrzymuje stosowny certyfikat uprawniający do eksploatacji urządzenia. Z powodu wielu zapytań odnośnie systemu czyszczenia i Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych informujemy, że Użytkownicy naszego systemu czyszczenia nie muszą zgłaszać generatorów fali uderzeniowej do Urzędu Dozoru Technicznego, gdyż zgodnie z Dyrektywą objęta są one dozorem uproszczonym. Firma EKOZUB Sp. z o.o. posiada oficjalne pismo z UDT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013r. Poz. 963, z późn. Zm.), które informuje, że nasze urządzenia ciśnieniowe nie podlegają pod ich przepisy.

 

GALERIA

IMG_4579