Zbiorniki i bunkry

Eliminacja zawieszania się materiałów sypkich w bunkrach i zasobnikach.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała wiele instalacji eliminacji zawieszania się materiałów w bunkrach i zasobnikach w różnych przedsiębiorstwach. Nasze instalacje z powodzeniem pracują między innymi w elektrowniach, przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz wielu zakładach przemysłowych. 

W wielu instalacjach technologicznych istnieje duży problem w zabezpieczeniu ciągłości dostaw różnych materiałów i komponentów. Bunkry i zasobniki są elementami w ciągu technologicznym bardzo istotnymi. Utrzymanie ich w czystości i drożności minimalizuje przestoje w produkcji oraz zapewnia wysoką jakość produktu finalnego. W zakresie kotłów należy zapewnić ciągłą dostawę paliwa oraz odbiór popiołu. Zmieniające się parametry węgla lub biomasy powodują zjawisko zawieszania się paliwa w bunkrach i zasobnikach. W szczególności użytkownicy kotłów opalanych biomasą (słoma, zrębki drewna, pelety) borykają się z dużym problemem zapewnienia ciągłości dostaw paliwa do paleniska. Generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 wytwarzając falę uderzeniową wzruszają materiał znajdujący się w zasobnikach i powodują likwidację zjawiska zawieszania się. Instalacje zostały sprawdzone na wielu bunkrach i zasobnikach, w których magazynowane są różne materiały sypkie.

Cechy wyróżniające system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:
 • wysoka skuteczność usuwania nawisów i sklepień materiałów,
 • brak mechanicznych uszkodzeń elementów metalowych zasobników,
 • zwiększenie powierzchni użytkowej zasobników,
 • zmniejszenie częstotliwości napełniania,
 • możliwość projektowania rożnych konstrukcji bunkrów,
 • minimalne zjawisko odrzutu i wzrostu ciśnienia w zbiornikach,
 • możliwość stosowania różnych gazów obojętnych,
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • niskie zużycie sprężonego powietrza,
 • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
 • powszechnie stosowane ciśnienie sprężonego powietrza do 8 bar,
 • możliwości dotrzymania norm hałasu w szczególności 45 dB na granicy działki,
 • instalacja nie wymaga stosowania dużych zbiorników buforowych powietrza,
 • możliwość zabudowy generatorów bez konieczności przeróbek bunkra i dodatkowych podestów,
 • możliwość zabudowy na zbiornikach betonowych.

Zaufali nam między innymi:

 • PGNIG TERMIKA EP S.A.  ”Zofiówka” – zasobnik węgla do kotła OP-140
 • KSC S.A. CUKROWNIA KLUCZEWO – zasobnik węgla do kotła OR-50
 • PEC Gliwice Sp. z o.o. – zasobnik węgla do kotła WR-25
 • WEPA PIECHOWICE S.A. – zasobnik węgla do kotła OR-16
 • SEC Myślibórz – zasobnik węgla do kotła WR-5
 • KSC S.A. CUKROWNIA KLUCZEWO – zbiornik buraków
 • ENWOS Chełmek – zasobnik węgla do kotła OSR-16
 • Zakładach Górniczo-Hutniczych „BOLESŁAW” S.A. w Bukownie – zbiornik wapna i cynku
 • Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. w Oświęcimiu – dwa zasobniki węgla do kotła fluidalnego OFZ-140
 • JSW KOKS S.A. – stacja dozowania węgla
 • ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach – bunkier węglowy kotła WR-5/8EM
 • PGNiG Termika EC Moszczenica – zasobnik węglowy kotła WR-25 nr 7
 • ZIM Mikołów – bunkier kotła WR-10
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork – bunkier węglowy kotła OSR32/25-M K1
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork – bunkier węglowy kotła OSR32/25-M K2
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork – bunkier węglowy kotła OR32/40-M K3
 • PEC Gliwice – zbiornik wapna
 • Viterra Bodaczów – bunkier węglowy kotła OR-22EM

Poniżej artykuł do pobrania.