Filtr wodny

Filtr wodny

Wielowirowe filtry wodne przeznaczone są do wysoko intensywnego oczyszczania „na mokro” zanieczyszczonego powietrza lub innych gazów z mechanicznych zanieczyszczeń, pyłów, aerozoli, oparów i gazowych zanieczyszczeń, Filtry projektuje się i dostarcza pod klucz z całym wyposażeniem, w tym z wentylatorem wyciągowym oraz systemem podawania i odprowadzania cieczy zraszającej.

Filtry wodne w niezawodny sposób zabezpieczają wysoką (ponad 99% dla zanieczyszczeń mechanicznych) efektywność oczyszczania zanieczyszczonych gazów przy minimalnych wymogach jakościowych wobec zraszającej cieczy. W wielowirowych filtrach wodnych nie są obecne jakiekolwiek rozpylacze (głowice rozpylające), a zatem doprowadzenie cieczy zraszającej następuje bez zbytecznego ciśnienia poprzez rozproszony strumień gazu. Jakość cieczy zraszającej nie musi być rygorystycznie przestrzegana. Zasady, którymi kierowano się przy konstrukcji wielowirowych filtrów wodnych pozwalają na ich produkcję praktycznie o dowolnej wydajności i konfiguracji dla konkretnego zadania, co w sposób istotny upraszcza projektowanie nowych i rekonstrukcję starych systemów oczyszczania gazów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem filtrów wodnych.

IMG_7467
IMG_6282
IMG_1724
IMG_3080
IMG_7471
IMG_7469