Aktualności

Budowa instalacji usuwania nawisów w bunkrze kotła WR-15 w Ornontowicach

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała zabudowę instalacji usuwania nawisów w Bunkrze kotła WR-15 w ZPC „Żory” na kopalni Budryk w Ornontowicach. Zabudowano 2 sztuki generatorów z rozdziałem fali na dwa strumienie. Każdy wylot zakończony jest dyszą wprowadzoną pod kątem do bunkra. Instalacja ma za zadanie eliminować narosty na ściankach bunkra i eliminować przestoje w podawaniu…

Read more

Instalacja systemu czyszczenia wymienników kotła biomasowego ORC w Żychlinie

Firma Ekozub Sp. z o.o. w kwietniu 2024r. wykonała instalację czyszczenia wymiennika spiralnego oraz dwóch baterii konwekcyjnych kotła biomasowego SH-40-1250-2T-V-E. Do czyszczenia zabudowano dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8. Wymiennik spiralny jest czyszczony od góry jednym generatorem, a do czyszczenia baterii konwekcyjnych  zabudowano jeden generator z rozdziałem fali na dwie…

Read more

Realizacja systemu czyszczenia czterech kotłów w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym

Firma EKOZUB Sp. z o.o. otrzymała zlecenie na czyszczenie czterech kotłów płomieniówkowych KRM – 5,0 w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym K. Winowicz. Zabudowano na każdym kotle jeden generator fali uderzeniowej z rozdziałem fali na dwie strugi oraz jeden generator bez rozdziału fali. Łącznie na każdy kocioł przypadają dwa generatory, sumarycznie jest ich…

Read more

Realizacja zabudowy systemu czyszczenia w ciepłowni w Suchedniowie

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała dwie instalacje systemu czyszczenia w ciepłowni w Suchedniowie na dwóch kotłach WLm-2,5. Na każdym kotle zabudowano jeden generator GFU-24/8 wraz z rozdziałem fali na dwie strugi trójnikiem Y, który czyści pęczek konwekcyjny w kotle. Zalety zastosowania instalacji czyszczenia: · oszczędności węgla rzędu 3-5%, ·…

Read more

Instalacja systemu czyszczenia w Mleczarni „BIELUCH” w Chełmie

Firma EKOZUB Sp. z o.o. zabudowała instalację systemu czyszczenia na powierzchniach grzewczych kotła parowego OR-5 w Chełmie. Składa się ona z trzech generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Zabudowa instalacji dotyczy czyszczenia podgrzewacza wody zabudowanego pomiędzy walczakami oraz podgrzewacza wody w drugim ciągu oraz czyszczenie dodatkowego wymiennika spaliny – powietrze…

Read more

Kolejna instalacja systemu czyszczenia na kotle w TOP Tychy

Firma EKOZUB Sp. z o.o. przedstawia drugą instalację systemu czyszczenia na kotle OSR 32/25 w fabryce opakowań TOP Tychy. Tym razem system czyszczenia został zainstalowany na nowym kotle, gdzie ma za zadanie czyszczenie pęczków konwekcyjnych kotła parowego. Łącznie zabudowano 9 sztuk generatorów fali uderzeniowej: – przegrzewacz pary w komorze…

Read more

Instalacja systemu czyszczenia na nowym kotle płomieniówkowym

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała kolejną zabudowę systemu czyszczenia na kotle płomieniówkowym SWD-H 3000 w Głuszynie w fabryce palet w styczniu 2024 roku. Instalacja systemu czyszczenia służy do czyszczenia płomieniówek kotła. Ma za zadanie utrzymywać płomieniówki w drożności i eliminować zapychanie się ich. Jeżeli płomieniówki zostałyby całkowicie zabrudzone, to zwiększą się opory…

Read more

Kolejna realizacja zadania w KGHM Polska Miedź Głogów

Firma EKOZUB Sp. z o.o. może pochwalić się kolejną realizacją zadania w firmie KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie. W grudniu 2023 roku zabudowano system czyszczenia absorbera na instalacji odpylającej pieców anodowych. Instalacja ma za zadanie utrzymywać absorber drożny oraz usuwać nadmiar mleczka wapiennego ze ścianek absorbera. Instalacja składa się…

Read more

Kolejna zabudowa instalacji generatorów fali uderzeniowej na kotle płomieniówkowym

Firma EKOZUB Sp. z o.o. w grudniu 2023 roku zrealizowała kolejne zadanie odnośnie czyszczenia kotła płomieniówkowego SWD 2000 w Nowym Mieście Lubawskim. Instalacja systemu czyszczenia służy do czyszczenia płomieniówek kotła. Ma za zadanie utrzymywać płomieniówki w drożności i eliminować zapychanie się ich. Jeżeli płomieniówki zostałyby całkowicie zabrudzone, to zwiększą się opory…

Read more