EN

PL

Aktualności

Nowa strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www.ekozub.pl. Mamy nadzieję, że strona przekaże w czytelny sposób podstawowe informacje o naszej działalności, oraz pozwoli w sposób ciągły monitorować nasz rozwój i kolejne osiągnięcia. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu.

Read more

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia: smacznego jajka, radosnego Alleluja i wiele szczęścia na co dzień Życzy Zarząd firmy EKOZUB Sp. z o.o.

Read more

Uruchomienie instalacji w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.

W marcu 2022 roku został zakończony montaż instalacji usuwania nawiasów na bunkrze do kotła rusztowego OR-12. Instalacja oczyszczania ścian stalowego zbiornika nawęglania kotła OR-12 składa się z dwóch sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Jest to czwarta instalacja firmy EKOZUB Sp. z o.o. w tym Przedsiębiorstwie, co świadczy o dużej…

Read more

Uruchomienie instalacji w EC Sejny Sp. z o.o.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. uruchomiła w marcu 2022 roku instalację czyszczenia powierzchni płomieniówek w EC Sejny Sp. z o.o. Instalacja czyszczenia płomieniówek kotłów SWD-H 950 oraz SWD-H 300 składa się z jednego generatora dla każdego kotła.

Read more

Uruchomienie instalacji PGNIG TERMIKA EP S.A. EC Zofiówka

Firma EKOZUB Sp. z o.o w lutym 2022 roku uruchomiła instalację układu podawania węgla do kotła fluidalnego CFB. Instalacja usuwania zawieszania się węgla w układzie podawania do kotła fluidalnego CFB składa się łącznie z 7 generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Read more

Uruchomienie instalacji w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.

W styczniu 2022 roku firma EKOZUB Sp. z o.o. uruchomiła instalację czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła OR-12EM. Instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła rusztowego OR-12EM składa się z sześciu sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Dwa generatory zabudowane są na górnym pęczku przegrzewacza pary w drugim ciągu kotła, jeden generator…

Read more

Uruchomienie instalacji w Viterra Bodaczów Sp. z o.o.

W grudniu 2021 roku została uruchomiona instalacja oczyszczania stalowego zbiornika nawęglania kotła OR22 w Viterra Bodaczów Sp. z o.o. Instalacja oczyszczania ścian stalowego zbiornika nawęglania kotła OR-22 składa się z dwóch sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Fala uderzeniowa rozdzielona jest z każdego generatora na dwie strugi przez co uderzenie fali będzie…

Read more

Uruchomienie instalacji w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

Firma EKOZUB Sp. z o.o. w listopadzie 2021 roku zakończyła montaż instalacji oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła WR-10K2. Instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła rusztowego WR-10 K2 składa się z pięciu sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Dwa generatory zabudowane są na górnym pęczku podgrzewacza wody w drugim ciągu kotła, jedna sztuka…

Read more