Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowa

Firma EKOZUB Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w branży energetycznej oraz wielu gałęziach przemysłu. Głównymi odbiorcami naszych usług są elektrownie i elektrociepłownie oraz zakłady przemysłowe. Specjalizujemy się w budowie systemów czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz wymienników ciepła od strony spalin. Również z wykorzystaniem technologii fali uderzeniowej rozwiązujemy problemy eksploatacyjne związane z zawieszaniem się paliwa stałego oraz w układach odprowadzenia żużla i popiołów. Nasze instalacje przynoszą klientom konkretne efekty ekonomiczne, poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zwiększenie dyspozycyjności urządzeń. Po zabudowie systemów czyszczenia eliminujemy uciążliwe operacje ręcznego czyszczenia powierzchni wymiany ciepła.

Cechami wyróżniającymi system czyszczenia generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań jest:
  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie jako medium powietrza bądź innego gazu obojętnego,
  • instalacja nie wymaga dużych zbiorników buforowych,
  • brak mechanicznych uszkodzeń części ciśnieniowej,
  • brak uszkodzeń obmurza,
  • możliwość zabudowy generatorów bez dodatkowej konstrukcji i podestów,
  • niskie koszty eksploatacyjne,
  • możliwość zabudowy we współprądzie oraz przeciwprądzie do strumienia zabrudzonych gazów,
  • wysoka skuteczność czyszczenia,
  • gwarancja skuteczności czyszczenia powierzchni,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
  • stosowane ciśnienie w zakresie od 6,5 bar do 9,5 bar,
  • możliwość dotrzymania norm hałasu,
  • możliwość montażu instalacji w obszarze działania wysokiej temperatury,
  • praca w najcięższych warunkach nie stanowi problemu, to znaczy: wysokie zapylenie, wysoka temperatura, praca z narażeniem na warunki atmosferyczne, praca generatora zanurzonego
   w pełni w wodzie,
  • widoczne efekty ekonomiczne- podwyższenie sprawności wymienników od 2 do 5% w skali roku,
  • wydłużenie pracy kotłów, wymienników oraz instalacji z zamontowanym systemem czyszczenia,
  • innowacyjna możliwość zabudowy generatora GFU 24/8 od strony wlotu spalin z paleniska.

  Aktualnie około 700 generatorów fal uderzeniowych z powodzeniem rozwiązują problemy eksploatacyjne na ponad 200 obiektach w Polsce oraz za granicą. Pierwsza instalacja powstała w 2009 roku i z dużą efektywnością pracuje do dzisiaj.

   

DSCN8798
DSCN8793
DSCN8810