Czyszczenie rurociągów

Czyszczenie rurociągów ciśnieniowych za pomocą hudrodynamicznych generatorów kawitacyjnych

W wielu gałęziach przemysłu oraz w górnictwie istnieje bardzo duży problem czyszczenia rurociągów technologicznych z zalegających wewnątrz osadów. Typ osadów oraz ich struktura jest różna i zależy od składu oraz domieszek mineralnych przepływającej wody. Z uwagi na duże średnice rurociągów oraz ich długie odcinki dotychczasowo znane metody są kosztowne lub mało efektywne. Najczęściej użytkownik decyduje się na wymianę rurociągów na nowe lub zabudowę dodatkowych pomp.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. aktualnie wdraża na polski rynek technologię czyszczenia rurociągów technologicznych za pomocą hydrodynamicznych generatorów kawitacyjnych. Opracowany został typoszereg generatorów umożliwiający szybkie i efektywne usuwanie osadów. Z wykorzystaniem zjawiska kawitacji osad, który zalega na ściankach rurociągów zostaje kruszony i transportowany przez przepływającą ciecz. Lokalne zmiany ciśnienia statycznego występujące podczas przepływu cieczy przez małe otwory powodują powstawanie pęcherzyków gazowych, które gwałtownie implodują, wywołując falę uderzeniową.

Efekty uzyskane z zastosowania generatorów kawitacyjnych:
  • brak konieczności budowy nowych rurociągów,
  • brak konieczności budowy dodatkowych pomp,
  • zmniejszenie oporów przepływu cieczy,
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na tłoczenie cieczy,
  • zwiększenie ilości przepływającej cieczy,
  • przywrócenie parametrów technicznych starych rurociągów,
  • możliwość złomowania lub innego zagospodarowania istniejących rurociągów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem czyszczenia rurociągów technologicznych. Aktualnie zostały przeprowadzone testy czyszczenia rurociągu w jednej z Koksowni. Wynik pozytywny.

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Czyszczenie rurociągów 2022