Generator fali uderzeniowej GFU-24/8

Generator fali uderzeniowej GFU-24/8

Generator GFU-24/8 przeznaczony jest do gromadzenia energii sprężonego powietrza z późniejszym szybkim jego wyrzutem dla wykonania operacji technologicznych, takich jak:

 • usuwanie nawisów i zatorów w zbiornikach i bunkrach kotłów, wymienników ciepła, osłon, rurociągów, systemów wentylacyjnych, czyszczenia rurociągów i innych urządzeń.

Urządzenie służy do:

 • czyszczenia przegrzewaczy pary i powierzchni konwekcyjnych kotłów o różnych konstrukcjach od substancji sypkich i smolistych;
 • eliminacji zawieszania się materiałów sypkich na ściankach bunkrów i zasobników
  o różnych konstrukcjach;
 • czyszczenia rurociągów o średnicy powyżej 100 mm i kondensatorów turbin (wymienników ciepła) ze złogów i osadów ilastych, parafinowych i szlamowych;
 • czyszczenia kanałów i systemów wentylacyjnych z nagromadzonych pyłów, w tym pyłów zagrażających pożarem;
 • zintensyfikowania procesu przesypu i transportowania materiałów sypkich i lepkich.

Cechami wyróżniającymi system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań jest:

  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie jako medium powietrza bądź innego gazu obojętnego,
  • instalacja nie wymaga dużych zbiorników buforowych,
  • brak mechanicznych uszkodzeń części ciśnieniowej,
  • brak uszkodzeń obmurza,
  • możliwość zabudowy generatorów bez dodatkowej konstrukcji i podestów,
  • niskie koszty eksploatacyjne,
  • możliwość kierunkowania fali uderzeniowej we współprądzie oraz przeciwprądzie do strumienia przepływu zabrudzonych gazów,
  • wysoka skuteczność czyszczenia,
  • gwarancja skuteczności czyszczenia powierzchni,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
  • stosowane ciśnienie w zakresie od 6,5 bar do 9,5 bar,
  • możliwość dotrzymania norm hałasu,
  • możliwość montażu instalacji w obszarze działania wysokiej temperatury,
  • praca w najcięższych warunkach nie stanowi problemu, to znaczy: wysokie zapylenie, wysoka temperatura, praca z narażeniem na warunki atmosferyczne, praca generatora zanurzonego w pełni w wodzie,
  • widoczne efekty ekonomiczne- podwyższenie sprawności wymienników od 2 do 5% w skali roku,
  • wydłużenie pracy kotłów, wymienników oraz instalacji z zamontowanym systemem czyszczenia,
  • innowacyjna możliwość zabudowy generatora GFU 24/8 od strony wlotu spalin z paleniska.

Firma EKOZUB posiada oficjalne pismo z UDT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013r. Poz. 963, z późn. Zm.), które informuje, że nasze urządzenia ciśnieniowe nie podlegają pod Dozór Techniczny.

 

GALERIA

IMG_4570
IMG_E5355