Branże

ZBIORNIKI I BUNKRY

Instalacje eliminacji zawieszania się materiałów w bunkrach i zasobnikach różnego rodzaju materiałów sypkich.

ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO

Systemy czyszczenia kotłów z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych.

 

HUTNICTWO

Instalacje czyszczenia kotłów, wymienników oraz wspomagające proces produkcji dla przemysłu hutniczego.

OGRODNICTWO

Systemy czyszczenia kotłów płomieniówkowych dla przemysłu rolno-spożywczego z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Systemy czyszczenia różnego typu kotłów i wymienników stosowanych w przemyśle chemicznym z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

SPALARNIE ODPADÓW

Instalacje czyszczenia różnego typu wymienników w spalarniach odpadów komunalnych, medycznych oraz instalacjach spalania odpadów poprodukcyjnych.