Generator fali uderzeniowej GFU-1/100

Generator fal uderzeniowych GFU-1/100

Generator fal uderzeniowych GFU-1/100 służy dla akumulowania energii sprężonego powietrza i okresowego wytworzenia impulsowych fal uderzeniowych. Szeroko wykorzystywany jest do czyszczenia:

  • małych kotłów ze szlamów, mułów oraz osadów powstałych po stronie wody w czasie bieżącej eksploatacji,
  • czyszczenia kotłów wodnych i parowych z osadów powstałych od strony spalin,
  • czyszczenia kominów spalinowych i kanałów wentylacyjnych,
  • czyszczenia instalacji CO oraz grzejników o różnej konstrukcji,
  • czyszczenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymienników,
  • czyszczenia instalacji sanitarnych i deszczowych,
  • czyszczenia wewnętrznych powierzchni urządzeń i instalacji elektrycznych AKPiA
    z pyłu i kurzu
  • oraz szeregu innych zastosowań eliminujących czasochłonne i niebezpieczne operacje.

 

 

 

Typ generatoraJednostkaGFU-1/100
Objętość komory Objętość komory Objętość komory[dm3]1/100
Masakg5,30
Średnicamm80
Długośćmm430
Średnica dyszy wylotowejmm19
Ciśnienie roboczebar2 – 100
Temperatura otoczenia[C]– 30 ÷ + 40
Wilgotność względna otoczenia[%]do 100
Czynnik roboczy powietrze

Firma EKOZUB posiada oficjalne pismo z UDT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013r. Poz. 963, z późn. Zm.), które informuje, że nasze urządzenia ciśnieniowe nie podlegają pod Dozór Techniczny.

GALERIA

IMG_4575