Generator fali uderzeniowej GFU-1/15

Generator fal uderzeniowych GFU-1/15

Generator fal uderzeniowych GFU-1/15 służy dla akumulowania energii sprężonego powietrza i okresowego wytworzenia impulsowych fal uderzeniowych. Szeroko wykorzystywany jest do czyszczenia:

  • małych kotłów ze szlamów, mułów oraz osadów powstałych po stronie wody w czasie bieżącej eksploatacji,
  • kotłów wodnych i parowych z osadów powstałych od strony spalin,
  • kominów spalinowych i kanałów wentylacyjnych,
  • instalacji CO oraz grzejników o różnej konstrukcji,
  • instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymienników,
  • instalacji sanitarnych i deszczowych,
  • wewnętrznych powierzchni urządzeń i instalacji elektrycznych AKPiA z pyłu i kurzu,
  • oraz szeregu innych zastosowań eliminujących czasochłonne i niebezpieczne operacje.

 

 

Typ generatora

Objętość komory wstępnej                                 [dm3]

Masa                                                                    [kg]

Gabaryty:

– średnica,                                                           [mm]

– długość,                                                           [mm]

– wysokość.                                                         [mm]

Średnica dyszy wylotowej                                  [mm]

Czynnik roboczy                                                     –

Ciśnienie robocze                                                [bar]

Warunki stosowania:

Temperatura otoczenia                                        [C]

Wilgotność względna otoczenia                           [%]

 

 

GFU-1/15

1,2

1,5

 

50

100

250

19

powietrze

2 – 15

 

– 30 ÷ + 40

do 100

 

Firma EKOZUB posiada oficjalne pismo z UDT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013r. Poz. 963, z późn. Zm.), które informuje, że nasze urządzenia ciśnieniowe nie podlegają pod Dozór Techniczny.

 

 

GALERIA

IMG_4575

Poniżej artykuły, z którymi warto się zapoznać. Zawierają opisy podstawowych problemów eksploatacyjnych i sposoby jak sobie z nimi poradzić.