Firma EKOZUB Sp. z o.o. dostarczyła firmie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie 3 generatory fali uderzeniowej GFU-24/8 do instalacji udrożniania rur zsypowych popiołu kotła.