Firma EKOZUB Sp. z o.o. dostarczyła firmie ArcelorMittal Poland S.A. Oddziałw Krakowie 4 generatory fali uderzeniowej GFU-24/8 do instalacji oczyszczania przegrzewacza kotła.