Ekozub Sp. z o.o. wspólnie z rosyjskimi partnerami z Nowosybirska może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu
i budowie mokrych systemów oczyszczania gazów za pomocą Wielowirowych Filtrów Wodnych.

 

 Zasadniczym celem firmy jest wskazanie praktycznego aspektu rozwiązywaniu problemów
w sferze mokrego oczyszczania gazów. Prowadzone są  stałe badania w tym kierunku. Na bazie uzyskanych wyników badań są opracowywane i produkowane zarówno w skali seryjnej jak też specjalistycznej wysoko intensywne systemy mokrego oczyszczania gazów. Rozwiązania firmy doskonale sprawdzają się w Rosji, na Białorusi, Ukrainie,
w Kazachstanie, Malezji, Korei Południowej oraz  w Niemczech.