W dniu 17.09. 2019r. firma EKOZUB Sp. z o.o. uzyskała certyfikat UDT-CERT uprawniający do produkcji generatorów fal uderzeniowych GFU- 24/14 o ciśnieniu pracy do 14 bar. Nowy typ generatorów podlega pod Dyrektywę 2014/68/UE moduł A2.