Z powodu wielu zapytań odnośnie systemu czyszczenia i Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych informujemy, że Użytkownicy naszego systemu czyszczenia nie muszą zgłaszać generatorów fali uderzeniowej do Urzędu Dozoru Technicznego traktowanych jako zbiorniki akumulujące energię w postaci sprężonego powietrza. Firma EKOZUB posiada oficjalne pismo z UDT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2013r. Poz. 963, z późn. Zm.), które informuje, że nasze urządzenia ciśnieniowe nie podlegają pod Dozór Techniczny. Jest to spowodowane tym, że iloczyn objętości generatora 21 dm3 oraz ciśnienia roboczego 9,5 bar nie przekracza liczby 200. Nasze wieloletnie doświadczenia w zainstalowaniu ponad 200 instalacji, w których pracuje ponad 800 generatorów w Polsce i na świecie potwierdzają, że stosowanie generatorów fal uderzeniowych jest skuteczne w czyszczeniu kotłów i wymienników oraz usuwaniu wszelkich nawisów. Jednocześnie fala uderzeniowa nie wpływa negatywnie na część ciśnieniową, inne części kotła oraz na jego parametry. Z uwagi na małą pojemność generatorów na większości kotłów nie obserwuje się wzrostu nadciśnienia w kotle, ewentualnie można zauważyć chwilowy wzrost nadciśnienia, który nie wpływa na bieżącą eksploatację kotła. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. Na etapie produkcji podlega dozorowi jedynie generator fal uderzeniowych na wyższe ciśnienie do 14 bar GFU 24/14, a Użytkownik otrzymuje stosowny certyfikat uprawniający do eksploatacji urządzenia.

Poniżej znajduje się odnośnik do dokumentu PDF. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

 

Dokument PDF – Odpowiedź UDT