W dniu 15.01.2015 firma EKOZUB Sp. z o.o. oddała do eksploatacji system czyszczenia kotła płomieniówkowego WKP-5000-4 w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym Zdunek S.C. w Ludwinie k. Pleszewa. Instalacja składa się z jednego Generatora Fal uderzeniowcyh GFU-21/9.