Firma EKOZUB Sp. z o.o. zabudowała instalację systemu czyszczenia na powierzchniach grzewczych kotła parowego OR-5 w Chełmie. Składa się ona z trzech generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Zabudowa instalacji dotyczy czyszczenia podgrzewacza wody zabudowanego pomiędzy walczakami oraz podgrzewacza wody w drugim ciągu oraz czyszczenie dodatkowego wymiennika spaliny – powietrze opartego o rury cieplne.