Firma EKOZUB Sp. z o.o. może pochwalić się kolejną realizacją zadania w firmie KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie. W grudniu 2023 roku zabudowano system czyszczenia absorbera na instalacji odpylającej pieców anodowych. Instalacja ma za zadanie utrzymywać absorber drożny oraz usuwać nadmiar mleczka wapiennego ze ścianek absorbera. Instalacja składa się z mocnego generatora fali uderzeniowej 24/14 dopuszczonego do pracy przy ciśnieniu 14 bar oraz generatora fali uderzeniowej 24/8. Zabudowano również sprężarkę dobijającą ciśnienie do 14 bar.