Firma EKOZUB otrzymała list referencyjny od firmy RAF EKOLOGIA odnośnie skuteczności systemu czyszczenia na przegrzewaczy i podgrzewaczu wody. poniżej zamieszczamy plik oraz zdjęcia potwierdzające skuteczność.

List referencyjny EKOZUB