Aktualnie obowiązują w Polsce rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń w zakresie emisji tlenków siarki, azotu i pyłu. Mówi się o dalszych ograniczeniach emisji pozostałych substancji szkodliwych, w tym chloru, amoniaku i metali ciężkich. Wszystkie te szkodliwe związki powstają w procesie spalania paliw stałych, w tym miału węglowego. Aby dotrzymać obowiązującym normom emisji aktualnie eksploatowane kotły z paleniskami rusztowymi wymagają modernizacji lub zastosowania kosztownych instalacji oczyszczania spalin.

Artykuł do pobrania znajduje się poniżej.