W dniu 23.04.2015 firma EKOZUB Sp. z o.o. przeprowadziła próby wykorzystania technologii fali uderzeniowej w cieczach, wykorzystując w tym celu generator GFU-24/8. Badania miały miejsce w zbiorniku przeciwpożarowym na głębokości 2,5 m. Hydrauliczna fala została wytworzona w wyniku nagłego rozprężenia porcji powietrza, a jej siła była regulowana poprzez zmianę ciśnienia. W wyniku przeprowadzonych prób nie zauważono jakichkolwiek uszkodzeń ścian zbiornika. Potencjalne zastosowanie generatora GFU-24/8 to regeneracja studni głębinowych oraz mieszanie cieczy w zbiornikach i zasobnikach. Siła impulsów jest bezpieczna dla konstrukcji studni i może być stosowana w przypadku filtrów wykonanych z takich materiałów jak stal, PCV czy kamionka. Dzięki takiemu zabiegowi można zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztownych awarii filtra, pompy głębinowej i związanych z tym przestojom w pracy lub konieczności budowy nowego ujęcia.