Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W szczególności przepisy drastycznie zaostrzają emisje tlenków siarki, azotu i pyłu wytworzonych w procesie spalania paliw stałych. Polska zadeklarowała wprowadzenie ograniczeń szkodliwych związków już po 2016r. Czy jesteśmy przygotowani na te zmiany? Jedną z najbardziej obiecujących propozycji są kotły fluidalne wodne i parowe. Oferta przez nas przygotowana obejmuje kotły fluidalne ze złożem stacjonarnym o mocy 30 MW tj. o mocy odpowiadającej bardzo popularnego otła WR 25. Propozycję budowy fluidalnego kotła wodnego ze złożem stacjonarnym złożyliśmy dla PEC Suwałki Sp. z o.o.