O problemach eksploatacyjnych instalacji odsiarczania spalin przekonało się wiele przedsiębiorstw, które wybudowały instalacje i próbują ograniczyć emisje szkodliwych związków do atmosfery. Spalanie paliw stałych w kotłach ze złożem fluidalnym znacznie ograniczy emisję dwutlenku siarki i azotu do atmosfery, a w niektórych przypadkach wyeliminuje konieczność kosztownych w budowie i eksploatacji instalacji oczyszczania spalin. Modernizując kocioł rusztowy na fluidalny mamy możliwość nie tylko spełnienia rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń, ale również poprawy sprawności kotłów. W kotłach fluidalnych możemy również zmniejszyć części palne w żużlu z kotłów rusztowych, co rozwiąże problem zagospodarowania odpadów.