Spełnianie norm emisji zanieczyszczeń w zakresie dwutlenków siarki (200mg/Nm³) oraz azotu (200mg/Nm³) w procesie spalanie węgla w kotłach rusztowych będzie bardzo trudne i kosztowne. O problemach eksploatacyjnych instalacji odsiarczania spalin przekonało się wiele przedsiębiorstw, które wybudowały instalacje i próbują ograniczyć emisje szkodliwych związków do atmosfery. Spalanie paliw stałych w kotłach ze złożem fluidalnym znacznie ograniczy emisję dwutlenku siarki i azotu do atmosfery, a w niektórych przypadkach wyeliminuje konieczność kosztownych w budowie i eksploatacji instalacji oczyszczania spalin. Modernizując kocioł rusztowy na fluidalny mamy możliwość nie tylko spełniania rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń, ale również poprawy sprawności kotłów.  W kotłach fluidalnych możemy również zmniejszyć części palne w żużlu z kotłów rusztowych, co rozwiąże problem zagospodarowania odpadów. Aktualnie poprowadzony jest przetarg na budowę nowego kotła fluidalnego o mocy 30MW w PEC Suwałki Sp. z o.o. Oferowany kocioł WF-30 z paleniskiem fluidalnym spalając węgiel kamienny ma spełnić rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń bez budowy kosztownych instalacji. Odsiarczanie spalin ma następować w palenisku fluidalnym związkami wapnia i magnezu zawartymi w paliwie oraz żużlu z pozostałych kotłów rusztowych.

Artykuł do pobrania znajduje się poniżej.