Na XII konferencji naukowo – technicznej  w  Szczyrku, Prezes Zarządu EKOZUB   Sp. z o.o. – Andrzej Zuber wystąpił z referatem „Paleniska rusztowe w aspekcie dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń po 2016r.” Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Polska zadeklarowała  wprowadzenie tych zmian  już po 2016r. Czy jesteśmy przygotowani na budowę kosztownych instalacji oczyszczania spalin?