W dniu 23.06.2015 firma EKOZUB KOTŁY Sp. z o.o. zawarła porozumienie na wyłączność z firmą ZAO EKOENERGOMASZ S.A.  w zakresie budowy oraz eksploatacji kotłów fluidalnych do 50 MW na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Rosyjska firma mająca swoją siedzibę na Syberii w Bijsku posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i modernizacji kotłów spalających różne paliwa stałe. Aktualnie prowadzony jest przetarg na budowę nowego kotła fluidalnego o mocy 30 MW w PES Suwałki Sp. z o.o. Oferowany kocioł przez firmę EKOZUB KOTŁY Sp. z o.o. ma spełniać rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń bez konieczności budowy kosztownych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.