30.10.2015 r. EKOZUB Sp z o.o. podpisała umowę ramową o współpracy z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach.

Umowa ramowa o współpracy z jednostką naukową dotyczy realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych  w obszarze m.in. technologii fali uderzeniowej, modernizacji kotłów i procesu mokrego oczyszczania spalin.

Strony umowy zadeklarowały m.in. wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjno-marketingowych oraz uczestnictwo w programach służących dofinansowaniu projektów własnych ze środków wsparcia Unii Europejskiej.