W dniu 14.07.2015 firma EKOZUB Sp. z o.o. podpisała umowę z Südzucker Polska S.A. na wykonanie systemu czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła OR-32M K2 w drugim ciągu spalin w Cukrowni Strzelin. Instalacja będzie składać się z 10 sztuk generatorów fal uderzeniowych, zainstalowanych w obrębie podestów obsługowych kotła. Planowane zakończenie wykonywania inwestycji nastąpi do dnia 30.08.2015.