W Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/Ożarowa zakończono w dniu 18.03.2014 miesięczną, próbną eksploatację instalacji czyszczenia wymiennika płomieniówkowego, opartą o dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8. Ocenę skuteczności czyszczenia przeprowadzono wspólnie z użytkownikiem obiektu. Instalacja czyszczenia została zabudowana w miejsce nieefektywnego zdmuchiwacza akustycznego – pyłofonu. Komisja pozytywnie oceniła skuteczność usuwania osadów z pięciometrowych płomieniówek. Czystość płomieniówek i opory przepływu spalin umożliwiały dalszą pracę instalacji bez odstawienia do ręcznego czyszczenia. Pozytywne efekty czyszczenia wymiennika płomieniówkowego były podstawą do zabudowy następnych dwóch generatorów usuwających osady z obszaru przegrzewacza pary. Dodatkowa instalacja czyszczenia została uruchomiona 31 marca 2014r. O efektach czyszczenia przegrzewacza pary powiadomimy Państwa w kolejnych informacjach.