W zakresie dodatkowego podgrzewacza wody w układzie przestawnym za kotłem rusztowym od wielu lat poszukiwano skutecznego rozwiązania problemu zabrudzania się powierzchni wymiany ciepła. Na dzień dzisiejszy sprawdzonym systemem czyszczenia ekonomizera jest technologia fali uderzeniowej. Doświadczenia zebrane z eksploatacji dwóch kotłów WR-5 zabudowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Piekarach Śląskich oraz kotła WR-10 zabudowanego w ciepłowni ZC PIAST w Bieruniu potwierdzają możliwość czyszczenia pęczków konwekcyjnych w układzie przestawnym.