W dniu 17.02.2014 firma EKOZUB Sp. z o.o. oddała do eksploatacji próbną instalację czyszczenia wymiennika płomieniówkowego, zabudowanego w instalacji spalania w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/Ożarowa. System czyszczenia składa się z dwóch generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8 zabudowanych na wylocie z wymiennika.