Firma EKOZUB Sp. z o.o. otrzymała zlecenie na czyszczenie czterech kotłów płomieniówkowych KRM – 5,0 w Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym K. Winowicz. Zabudowano na każdym kotle jeden generator fali uderzeniowej z rozdziałem fali na dwie strugi oraz jeden generator bez rozdziału fali. Łącznie na każdy kocioł przypadają dwa generatory, sumarycznie jest ich 8 sztuk.