Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała instalację systemu czyszczenia w ciepłowni w Suchedniowie na kotle WLm-2,5. Zabudowano jeden generator GFU-24/8 wraz z rozdziałem fali na dwie strugi trójnikiem Y, który czyści pęczek konwekcyjny w kotle.

Zalety zastosowania instalacji czyszczenia:
· oszczędności węgla rzędu 3-5%,
· zwiększenie sprawności kotła,
· zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zmniejszenie wydajności
wentylatora wydmuchowego w wyniku mniejszych oporów spalin w kotle,
· zwiększenie żywotności kotła dzięki równomiernemu rozkładowi spalin w pęczku,
· ograniczenie ilości odstawień kotła do ręcznego czyszczenia.