Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała w listopadzie 2020 roku kompleksowy serwis instalacji czyszczenia generatorów fal uderzeniowych GFU- 24/8 na 3 kotłach w PEC Gliwice Sp. z o.o. Stan techniczny generatorów GFU-24/8 oceniamy jako bardzo dobry. Instalacja czyszczenia zabudowana na kotle K3 pracuje od 2009 roku, więc ponad 11 lat. W tym czasie nie zaobserwowano żadnego negatywnego działania na część ciśnieniową kotłów.