W dniu 08.05.2014r. w SGL CARBON Polska S.A. został przeprowadzony proces czyszczenia zbiornika smoły. W wyniku eksploatacji, w dolnej części zbiornika zaczęły zalegać cięższe frakcje smoły wraz z zanieczyszczeniami. Zalegające osady osiągnęły poziom króćca ssawnego pompy podającej smołę do palników. Dalsza eksploatacja instalacji spalania smoły nie była możliwa. Próby usunięcia smoły dolnymi króćcami nie przyniosły żadnego rezultatu pomimo grzania zbiornika. Mechaniczne udrażnianie króćców za pomocą prętów było bezskuteczne. Dzięki wcześniejszym kontaktom poproszono firmę EKOZUB Sp. z o.o. o rozwiązanie problemu usunięcia ciężkich frakcji smoły ze zbiornika, z wykorzystaniem technologii fali uderzeniowej.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.