Uruchomienie dwóch instalacji w ENERGA Kogeneracja w Kaliszu

Uruchomienie dwóch instalacji w ENERGA Kogeneracja w Kaliszu

W styczniu 2023 roku wykonano instalacje czyszczenia powierzchni ogrzewalnych
dwóch kotłów WR-25 zlokalizowanych w ENERGA Kogeneracja w Kaliszu.
Na każdym kotle zabudowano 9 sztuk generatorów fali uderzeniowej
GFU-24/8 – łącznie zostało oddanych do eksploatacji 18 sztuk.
Instalacja ma umożliwić efektywne czyszczenie powierzchni
konwekcyjnych kotłów w czasie ich pracy.