W marcu 2021 roku został zakończony montaż instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych
II i III ciągu kotłaOR-22 w ZTB Bodaczów (Viterra Bodaczów Sp. z o.o.). Instalacja czyszczenia kotła parowego
zabudowana jest na dwóch pęczkach przegrzewacza pary oraz na trzech pęczkach podgrzewacza wody
i składała się łącznie z 6 szt. generatorów GFU-24/8.