Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała w lutym 2021 roku instalację czyszczenia kotła wodnego wysokotemperaturowego EKW-W5000A o mocy 5 MW. Dla kotła o podanej mocy zabudowano dwa generatory fali uderzeniowej GFU-24/8. Generatory zostały zabudowane z przodu kotła i będą czyścić wlot spalin do płomieniówek.