Firma EKOZUB  dniu 11.07.2018r. uruchomiła instalację czyszczenia kotła WR-10 w ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Instalacja czyszczenia składała się z 5 sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU 24/8. Trzy generatory są zamontowane do czyszczenia pierwszego pęczka podgrzewacza wody drugiego ciągu, a dwa pozostałe czyszczą pęczek drugi w drugim ciągu. Pęczki konwekcyjne są zabudowane w układzie przestawnym. Za kotłem nie jest zabudowany podgrzewacz wody. Na wielu obiektach instalacja czyszczenia zabudowana na bardzo zagęszczonych powierzchniach wymiany ciepła wykazuje się bardzo dużą efektywnością.  Generatory fal uderzeniowych bardzo dobrze sprawdzają się na pęczkach konwekcyjnych, które są upakowane w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła.  Z uwagi na brak podgrzewacza wody za kotłem zabudowano mniejszą ilość generatorów w stosunku do aktualnie budowanych  kotłów w technologii ścian szczelnych.