Firma EKOZUB Sp. z o.o w lutym 2022 roku uruchomiła instalację układu podawania węgla do kotła fluidalnego CFB. Instalacja usuwania zawieszania się węgla w układzie podawania do kotła fluidalnego CFB składa się łącznie z 7 generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.