Firma Ekozub Sp. z o.o. uruchomiła i oddała do eksploatacji instalację czyszczenia podgrzewacza wody w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „Enwos” Sp. z o.o. w Chełmku. Instalacja składa się z jednego generatora fali uderzeniowej.