W sierpniu 2020 roku została wykonana instalacja usuwania nawisów w bunkrach kotłów OR32/25-M K1, K2 i K3 zabudowanych w Cukrowni Malbork. Instalacja składa się z 3 generatorów- po jednym na każdy kocioł.