W sierpniu 2022 została wykonana instalacja oczyszczania trzech pęczków podgrzewacza wody kotła
OP-140 w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Do ich czyszczenia zabudowano po cztery generatory fal uderzeniowych
GFU-24/8 na każdy pęczek. W sumie do czyszczenia trzech pęczków podgrzewacza wody zabudowano 12 szt. generatorów.