Na przełomie lipca i sierpnia w okresie 4 tygodni została wykonana instalacja czyszczenia kotła OR-32 w ORLEN Południa S.A. w Trzebini. Inwestycja pomimo dużego zakresu została wykonana w bardzo krótkim okresie 4 tygodni w czasie letniego postoju remontowego kotła. Zostało zabudowanych 17 sztuk generatorów fal uderzeniowych, które zostały ulokowane na wszystkich pęczkach wymiany ciepła, począwszy od parownika, poprzez przegrzewacz pary kończąc na ostatnim pęczku podgrzewacza wody na wylocie z kotła. Ze względu na stosunkowo niskie zużycie sprężonego powietrza w stosunku do innych rozwiązań, instalacja została podpięta pod zakładową istniejącą sieć sprężonego powietrza
i nie wymagała zabudowy nowego źródła sprężonego powietrza.