W maju 2022 roku została wykonana instalacja oczyszczania wymiennika płomieniówkowego zabudowanego
w instalacji spalania ciekłych odpadów chloropochodnych. Do czyszczenia wymiennika zabudowano
jeden generator fal uderzeniowych GFU-24/8.