W kwietniu 2022 roku została wykonana instalacja oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła WR-5.
Instalacja dotyczyła czyszczenia jednego pęczka podgrzewacza wody w komorze paleniskowej oraz dwóch pęczków podgrzewacza wody w drugim ciągu kotła. Do czyszczenia pęczka konwekcyjnego w komorze paleniskowej zabudowano
dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8. Do czyszczenia pęczka podgrzewacza wody za festonem zabudowano jeden generator fal uderzeniowych. Do czyszczenia drugiego pęczka wykorzystano również jeden generator, z którego falę rozdzielono na dwa strumienia. W sumie do czyszczenia wszystkich pęczków konwekcyjnych kotła WR-5
zabudowano 4 generatory fal uderzeniowych GFU-24/8.