W październiku została zabudowana instalacja składająca się z czterech generatorów na kotle CFB w PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka. Celem instalacji jest usuwania pyłów z poziomego kanału spalin
pomiędzy przegrzewaczem pary i podgrzewaczem wody. Poziomy kanał ma ponad 3 m długości i 8,5 m szerokości.