W związku z problemami eksploatacyjnymi na linii podawania węgla do kotła fluidalnego CFB oraz niewystarczającej skuteczności innego systemu pneumatycznego, firma PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka zdecydowała o zabudowie generatorów firmy EKOZUB, których celem jest utrzymania w drożności zsypów węgla.
Łącznie na dwóch nitkach doprowadzenia węgla bezpośrednio przed kotłem zostało zabudowanych 6 generatorów.